• TRANSPORT D'AIGUA POTABLE

 • OLOTNET / EL MILLOR SERVEI, LA MILLOR SOLUCIÓ

  broken image

  Gràcies als nostres camions cisterna i la flota de camions que es troba entre les millors del mercat, podem satisfer la demanda de qualsevol tipus de transport ajustant la quantitat d'aigua transportada gràcies a les nostres cubes d'aigua.

   

  Si necessiteu el servei de transport d'aigua potable a domicili, som líders en qualitat, seguretat i fiabilitat. La nostra impecable flota de camions cisterna i altres equips garantirà que la vostra aigua arribi amb les millors condicions.

 • broken image
  broken image

   

  SEMPRE AL SEU SERVEI

  SERVEI 24 H. / 365 DIES L’ANY

  A TOTA LA PROVINCIA DE GIRONA

  CONTACTE

  C/ Puntia, 4 / Poligon Industrial Begudà
  17857 Sant Joan les Fonts (Girona)

   

  972 27 14 87

  630 03 85 83

   

  info@olotnet.cat

×
Políticas de Privacidad
PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT

A L'EMPRESA treballem per garantir la privadesa en el tractament de les vostres dades personals. Per això, hem revisat la nostra Política de Privadesa per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten o es relacionen amb nosaltres:

   Responsable del tractament
   Finalitats del tractament de dades
   Durada del tractament de dades
   Legitimació per al tractament de dades
   Comunicació de dades
   Drets dels interessats
   Dades de tercers
 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
L'interessat que faciliti a L'EMPRESA dades de caràcter personal a través d'aquest web o per altres vies com ara el correu electrònic o les xarxes socials queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:
SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET, S.L.
CIF: B-17667932
Domicili social: Puntia, Poligon Industrial de Beguda, 17857 SANT JOAN LES FONTS (GIRONA)
Telèfons: 972 27 14 87
Correu electrònic: info@olotnet.com

FINS DEL TRACTAMENT DE DADES:
El tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les facilita o relaciona amb nosaltres:
Contactar amb el remitent d'una informació o comunicació, donar resposta a una sol·licitud, petició o consulta i gestionar-ne el seguiment si és el cas.
Gestionar, si escau, una comanda o encàrrec i/o dur a terme el servei contractat per l'usuari, així com la seva facturació i cobrament.
Gestionar i supervisar la cartera de clients.
Gestionar, si escau, el procés de registre de l'usuari a la nostra web.
Informar dels nostres productes i serveis.
 
DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES:
Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis, així com la gestió de la cartera de clients, es conservaran durant el temps de vigència del contracte, servei o relació comercial. Un cop finalitzada la relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la relació.

Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar-hi resposta i durant el temps posterior necessari per al seu seguiment i supervisió, si escau.

Les dades relatives al registre com a usuari de la web i les relatives als productes i serveis seran conservades indefinidament fins que, si escau, l'usuari ens manifesti la voluntat de suprimir-les.
 
LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES:
La base legal per al tractament de les dades és lexecució de la prestació del servei corresponent.

La informació de productes i serveis té com a base la satisfacció de l'interès legítim empresarial consistent a poder oferir als clients la contractació de productes i/o serveis així com aconseguir la seva fidelització. Aquest interès legítim està reconegut per la normativa legal aplicable, el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que permet expressament el tractament sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.

No obstant això, recordem als usuaris que tenen dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política de Privadesa.

La base de l'enviament de comunicacions i informacions comercials als usuaris no clients és el consentiment sol·licitat i es pot revocar en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà en cap cas lexecució de contractes, comandes o serveis sol·licitats, i els tractaments de dades amb aquesta finalitat concreta realitzats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment shagi revocat.
 
COMUNICACIÓ DE DADES:
Les dades seran comunicades a les següents persones i entitats:
A les entitats financeres a través de les quals es fa la gestió de cobraments i pagaments.

A les administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats legalment previstes.

Si escau, els col·laboradors de L'EMPRESA per tal de gestionar els nostres productes i serveis quan sigui necessari.
 
DRETS DELS INTERESSATS:
Qualsevol persona que ens faciliti les seves dades té els drets següents:
Obtenir confirmació sobre si estem tractant dades que us afecten. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits o facilitats.

En les condicions previstes al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, i en aquest cas només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, es poden oposar al tractament de les seves dades. Si han prestat el consentiment per a alguna finalitat específica, tenen dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests casos deixarem de tractar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte quan tinguem motius legítims o per a lexercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats es podran exercir adreçant-se a la Direcció de l'Empresa a través dels mitjans de contacte que figuren a l'apartat de Responsable del tractament d'aquesta Política de Privadesa.
 
DADES DE TERCERS:
Si ens faciliteu dades de tercers, assumiu la responsabilitat d'informar-vos prèviament de tot el que preveu l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) en les condicions establertes en aquest precepte.
  Todos los artículos
  ×