• EMPRESA

 • OLOTNET / EL MILLOR SERVEI, LA MILLOR SOLUCIÓ

  broken image

  OLOT-NET és una empresa familiar de neteja i desembussos amb més de 20 anys d'experiència i una de les poques empreses del sector especialitzades en neteges tècniques, industrials i domèstiques, així com en el transport i gestió dels residus obtinguts durant els processos de neteja.

  Estem especialitzats en:

  • Neteja alta pressió, desembussos canonades i fosses sèptiques
  • Neteja de pous, sitges, basses fonts, arquetes d'hidrocarburs i dipòsits gasoil
  • Transport residus
  • Lloguer contenidors
  • Neteja de piscines i depòsit d'aigua potable
  • Transport d´aigua potable
  • Gestió de residus
  • Filmació amb càmera de TV
  • Inundacions i desinfeccions

  broken image

  La nostra filosofia és la millora continuada dels nostres serveis de neteja i desembussos, màxima qualitat i rapidesa de resposta per part del nostre equip professional.

  Disposem de servei permanent les 24 hores del dia per a urgències.

  Empresa de desembussos i neteja autoritzada per l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, com a transportista T-1-767. L'empresa disposa del certificat ISO 9001 de qualitat i la certificació 14001 de Medi Ambient AENOR.

 • broken image
  broken image

   

  SEMPRE AL SEU SERVEI

  SERVEI 24 H. / 365 DIES L’ANY

  A TOTA LA PROVINCIA DE GIRONA

  CONTACTE

  C/ Puntia, 4 / Poligon Industrial Begudà
  17857 Sant Joan les Fonts (Girona)

   

  972 27 14 87

  630 03 85 83

   

  info@olotnet.cat

×
Términos y Condiciones
AVÍS LEGAL i CONDICIONS D'ÚS

D'acord amb la Llei 34/2002, s'informa que el domini www.olotnet.cat és propietat de: SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET, S.L. en endavant L'EMPRESA
CIF: B-17667932
Domicili social: Puntia, Poligon Industrial de Beguda, 17857 SANT JOAN LES FONTS (GIRONA)
Telèfons: 972 27 14 87
Correu electrònic: info@olotnet.com
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserits per L'EMPRESA en aquesta pàgina web pertanyen a L'EMPRESA, que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar.

En cap cas l'accés a aquesta pàgina web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part del titular, llevat que aquest estableixi expressament el contrari.

Queda totalment prohibida la utilització total o parcial de cap element o material inclòs en aquesta pàgina web, així com la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució sense autorització expressa de L'EMPRESA, ni la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol un altre acte dexplotació del lloc web.
 
ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB:
Tant l'accés al lloc web com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho fa.
L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les condicions, els termes i les polítiques vigents, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts del lloc web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als establerts aquí, lesius dels drets i interessos de L'EMPRESA, de la resta d'usuaris, de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest lloc web o impedir-ne la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.

L'EMPRESA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) o els fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per L'EMPRESA a través del vostre lloc web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l'ús de versions no actualitzades del sistema.
 
ENLLAÇOS DE TERCERS:
En cas que L'EMPRESA inclogui al seu lloc web enllaços a pàgines dels seus col·laboradors, únicament amb la intenció de fer-ne difusió. L'EMPRESA no es fa responsable ni dels continguts ni de les informacions comercials incloses en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web a què es tingui accés des d'aquest lloc web, pàgines a què l'interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.
De la mateixa manera, tampoc no es garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del present lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l'usuari, eximint igualment a L'EMPRESA de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot allò descrit anteriorment.
 
XARXES SOCIALS:
L'EMPRESA pot ser present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de L'EMPRESA es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

L'EMPRESA tractarà les vostres dades per tal d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de L'EMPRESA així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin
activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que L'EMPRESA consideri no apropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial .

Tot i això, L'EMPRESA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.
 
MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D'ÚS:
L'EMPRESA es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privadesa per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l'obligació, per part del usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de lexistència de canvis, prenent com a referència la data de la darrera actualització.
  Todos los artículos
  ×