NETEGES D'ALTA PRESSIÓ, DESEMBUSSOS I FOSSES SÈPTIQUES

Disposem d’equips d’alta pressió pels desembussos i neteja de canonades, sifons, arquetes, canals, clavegueram, col·lectors, estacions de depuradora, i fosses sèptiques.

Disposem per a la neteja i desembussament de diferents boquilles, filtres d'arrossegament, talla-arrels.

Neteja de màxima pressió de calderes i intercanviadors.