Transportar residus perillosos cap a una planta especialitzada

Transportar residus perillosos exigeix seguir uns protocols específics que tenen a veure amb la seguretat… Tant per a les persones com pel medi ambient. Per això, en aquest post hem reunit la informació que necessites si t'estàs plantejant el trasllat d'aquest tipus de materials: com es fa, i a quines empreses acudir per tenir totes les garanties que es fa correctament.

Per descomptat, no és el mateix el transport de calçat, per exemple, que haver de mobilitzar un material que pot comportar algun perill. Quan es tracta de transportar residus perillosos cap a una planta especialitzada, heu de conèixer certs aspectes que ajuden a entendre les mesures que s'adopten.

Transportar residus perillosos amb seguretat, per a les persones i el planeta

Aquests són punts importantíssims que justifiquen la cura i el coneixement que cal tenir quan es mouen aquests residus: tractats incorrectament, poden comportar un gran risc per a les persones o els territoris. Per aquest motiu, els professionals que es dediquen a aquests treballs han d'estar formats i han de conèixer la legislació que regula l'activitat.

La normativa de cada comunitat per transportar residus perillosos

Les normatives vigents exigeixen a les empreses que transporten aquests materials una autorització; en el cas de Catalunya, cal constar al registre de l'Agència de Residus de Catalunya.

L'empresa especialitzada en el transport d'aquests materials ha de conèixer els procediments de manipulació i de trasllat. També haurà de disposar de vehicles preparats per a aquests treballs.

Amb això, es garanteix que el transport cap a una planta especialitzada es farà amb total garantia; que complirà amb les normatives tant europees, com estatals i de la nostra comunitat. Finalment, aquests protocols duts a terme també permeten la traçabilitat de qualsevol residu perillós que es traslladi.

Altres garanties de qualitat i seguretat en el transport

Si necessites una empresa de transport de residus a la província de Girona oa la Garrotxa, informa't sobre la seva qualitat. Serà molt indicatiu que disposi d'altres homologacions i permisos: les normes UNE-EN ISO 9001 i UNE-EN ISO 14001 garanteixen el transport de residus perillosos i no perillosos. A més, aquestes normatives també certifiquen la qualitat en activitats i treballs com:

  • La neteja tècnica, industrial o domèstica.
  • Inspecció de conductes daigua mitjançant sistemes de cambres.
  • Transport daltres residus no perillosos.

Transportar residus, de caràcter més domèstic

És possible que pensis que els residus perillosos o contaminants solen ser de naturalesa inflamable, tòxica, irritant, cancerígena, etc. Però, en algunes ocasions, no es té la percepció que el residu que es mourà sigui perillós… I, tot i això, sí el que ho és.

Per exemple, durant les tasques de desembussament de canonades, en un habitatge o comerç. L'empresa de neteja tècnica que ho duu a terme serà l'encarregada de recollir el residu que taponava la xarxa de sanejament i traslladar-lo de manera segura; especialment pel medi ambient, i requereixen un transport autoritzat.

Trobar el transportista amb experiència, autoritzat per traslladar aquests residus. Aquesta és la clau que us oferirà totes les garanties i la seguretat que el material es tractarà amb la màxima cura. A OLOT-NET volem ser la teva empresa de confiança per transportar residus perillosos a la Garrotxa. Contacta amb nosaltres quan allò que necessitis.