Tipus de pous en sanejament i drenatge urbà

Els pous en sanejament són elements constructius que s'ubiquen a l'exterior de vivendes i edificacions. Es construeixen des de la superfície de calçades o terrenys, en vertical, per permetre l'accés a la xarxa de clavegueram. Un altre dels propòsits d'aquests registres és recol·lectar, emmagatzemar i gestionar les aigües residuals o pluvials. Tot i això, els pous en el sanejament i drenatge urbà exerceixen diverses funcions depenent del seu disseny i ubicació.

 

Els tipus de pous en sanejament i el drenatge urbà

Hi ha diversos tipus de pous en sanejament i es construeixen segons les necessitats de la zona d'actuació. A continuació us donem detalls dels més habituals.

 

Pous en sanejament, anomenats de registre

Els anomenats pous de registre, pous d'accés o càmeres de registre s'utilitzen com a punts d'accés per a actuacions com ara la reparació, la neteja o el manteniment de les canonades de clavegueram.

Aquests pous solen tenir dimensions més àmplies per facilitar la feina dels operaris i permetre l'ús d'eines especialitzades.

 

Pou d'amortiment o de ressalt

Els pous de ressalt s'utilitzen quan hi ha canvis a la secció del col·lector i cal esmorteir la caiguda de l'aigua. Aquests elements es construeixen al lloc, però també poden ser prefabricats. Això sí, el disseny ha de permetre l'accés als operaris i minimitzar l'erosió a la zona. Es tracta d'una solució senzilla i efectiva per gestionar el flux d'aigua al clavegueram.

 

Pou prefabricat de formigó

Un pou de sanejament prefabricat de formigó és una estructura molt utilitzada. Construït amb formigó resistent i durador, aquest tipus de pou sol tenir una forma cilíndrica o rectangular, amb diferents dimensions segons les necessitats específiques. Es col·loquen, igual que els altres, en llocs estratègics, i són utilitzats per a la inspecció, neteja i manteniment.

 

Pou d'obra construït a la ubicació

Es fabriquen habitualment amb maó i es poden construir a mida, en funció de les necessitats de la xarxa de clavegueram. A diferència dels pous de registre, els materials de construcció solen ser maons amb acabat per a les parets i el terra: el morter de formigó és un dels més utilitzats. Construir un pou d'obra té el gran avantatge de poder-se dissenyar específicament per a una xarxa de clavegueram concreta.

Aquests pous poden comptar amb una estructura perifèrica: un sistema de drenatge urbà

Aquests sistemes es construeixen per a la infiltració controlada de les aigües pluvials i residuals a terra. Són sistemes necessaris quan la recollida i gestió de les aigües residuals de la zona no compta amb xarxa de clavegueram. Has de saber que actualment ja es treballa per poder transformar la xarxa de pous en sanejament i drenatges urbans existents; es tracta que la gestió dels residus recollits sigui menys contaminant.

 

Sistemes de drenatge urbà sostenibles

Un sistema de drenatges urbans més sostenible podrà separar les aigües pluvials i residuals, i representarà un augment en la sostenibilitat de la xarxa de clavegueram dels nuclis de població. Així, serà possible la recàrrega dels aqüífers subterranis i es disminuirà la càrrega d'aigües residuals al sistema de clavegueram.

Si tens un d'aquests pous a sanejaments i vols gestionar els seus residus de la manera més sostenible i d'acord amb les normatives, nosaltres et podem ajudar. Som OLOT-NET, una empresa amb gran experiència en neteges tècniques, gestió i transport de residus o manteniment de canonades. Truca'ns quan ho necessitis, i ens posarem en marxa.