Què és la gestió dels residus?

La gestió de residus s'ha convertit aquests darrers anys en una cosa essencial en totes les societats, també en la nostra. Hem de reciclar i gestionar la gran majoria de deixalles que generem, per reduir els efectes de la contaminació global. En aquest sentit, a Catalunya està establert un circuit que afecta, entre d'altres, els residus no especials: d'indústries agroalimentàries o de restes de fosses sèptiques. A continuació, t'expliquem com es fa aquesta tasca, en aquests casos.

És important que sàpigues que una gestió de residus incorrecta o inexistent té conseqüències: sancions administratives o fins i tot retrets penals i presó, en els casos greus.

La gestió de residus de les fosses sèptiques

Es tracta d'un procés que implica l'eliminació dels residus sòlids i líquids acumulats a les fosses sèptiques. Les fosses sèptiques són sistemes de tractament d'aigües residuals que s'utilitzen a zones on no hi ha connexió amb la xarxa de clavegueram municipal. En aquests casos, les aigües residuals d'un habitatge o negoci són conduïdes a una fossa sèptica, on es retenen i es tracten de manera
natural… Però, qui maneja aquest tipus de restes orgàniques?

El tractament de les restes generades a la indústria agroalimentària

Aquesta és una de les gestions de residus més importants que es duu a terme. És molt probable que ja sàpigues que hi ha restes generades a la indústria agroalimentària, molt contaminants: a les granges, per exemple. Per això, les empreses de gestió de residus no especials són tan necessàries també, al nostre entorn rural i agrari. A continuació, us expliquem com es fa aquesta tasca.

Passos de la gestió de residus agroalimentaris i el seu aprofitament

Un altre dels treballs sostenibles que duen a terme aquest tipus d'empreses especialitzades en residus, neteges tècniques i feines després de les inundacions... El tractament de restes agroalimentàries.

Inici de la gestió de residus agroalimentaris: recollida,transport i descàrrega

Els residus agroalimentaris es recullen i es transporten des de les indústries agroalimentàries fins a la planta de biogàs en camions
especialitzats. Els vehicles de gestió i mobilització de residus no especials estan dissenyats per transportar-ne grans quantitats en un trajecte.

Descàrrega i emmagatzematge: els camions descarreguen els residus en una planta de reciclatge dissenyada intel·ligentment per a aquesta tasca. Són espais on es tracten les restes de manera totalment sostenible; en aquestes empreses, els residus
s'emmagatzemen d'acord amb les normatives vigents.

Després, en el procés de biodegradació, es produeix una digestió anaeròbia, on els bacteris descomponen els residus agroalimentaris. Aleshores els residus generen dos materials
aprofitables:
el biogàs i digestat.

Emmagatzematge i distribució

El biogàs produït s'emmagatzema en un tanc o dipòsit específic, abans de ser distribuït a la xarxa elèctrica. El digestat es guarda en altres tancs d'emmagatzematge, abans de ser distribuït com a fertilitzant per al seu ús a l'agricultura.

Tingueu en compte també que, en aquestes empreses, els residus s'emmagatzemen d'acord amb les normatives vigents. De fet, la gestió de residus no especials que es realitza a una planta de biogàs aconsegueix aquests beneficis:

  • Es duu a terme de manera totalment segura i sostenible 
  • Ajuda a empreses i particulars a retirar, tractar, emmagatzemar i aprofitar els residus 
  • Genera activitat econòmicaal territori

Posem a la vostra disposició la nostra experiència, en la gestió de residus. Som OLOT-NET i ens trobem a Olot, Girona. Contacta amb nosaltres quan ho necessitis.