Neteja industrial: com dur-la a terme correctament

La neteja industrial és el treball especialitzat que resol una qüestió de gran importància: com mantenir en perfectes condicions espais de treball, on es genera una gran diversitat de residus. Si teniu una fàbrica, una indústria o taller de producció, aquest article us interessa; abordarem com es pot fer una tasca com aquesta, de forma correcta i segura.

Però aquesta tasca no només és necessària per mantenir un espai de treball operatiu i eficient; també és clau per a:

  • Proporcionar la seguretat més gran a la plantilla de treballadors.
  • Complir la normativa vigent de gestió de residus.

Però, com es duu a terme?, què cal tenir en compte? I quines empreses et poden ajudar en aquesta feina?

Com a experts en neteges tècniques, manteniment de canonades i transport de residus, us recomanem conèixer aquest procediment. Així que hem pensat a redactar una guia pràctica. Comencem?

El primer pas d'una neteja industrial: avaluació i planificació

Quan contractis una empresa especialitzada en neteges industrials, comprovaràs que la primera acció és una avaluació exhaustiva: inspecció de les àrees a netejar i identificació dels contaminants, dels equips i de les diferents zones. Després, es desenvolupa un pla detallat que inclogui els procediments, els horaris i els recursos necessaris.

Segon pas: preparació de l'entorn

Abans de començar la neteja, l'equip de neteja tècnica per a la indústria prepara l'entorn; s'assegura que els equips estiguin apagats, els productes químics siguin emmagatzemats correctament i els treballadors estiguin informats sobre les tasques a realitzar.

Tercer pas: eliminació de residus i deixalles

T'interessa conèixer que, quan es retiren els residus i les deixalles de les àrees designades, es fa en contenidors adequats. Seran classificats en reciclables, no reciclables, perillosos, inflamables, etc. Així es garanteix un transport correcte de residus correcte, amb totes les garanties i d'acord amb la normativa. En el cas de Catalunya, us citem l'organisme competent en gestió de residus: l'Agència de Residus de Catalunya.

Els professionals utilitzen els productes de neteja i desinfecció adequats en superfícies, maquinària i equips segons el que s'ha planificat. Compten amb tècniques i equips específics, com aspiradores industrials, rentadores a pressió i raspalls especialitzats, per assegurar una neteja efectiva.

Quart pas: verificació de resultats

Un cop finalitzada la neteja, l'empresa especialitzada verificarà minuciosament els resultats. És molt important assegurar-se que totes les àrees i equips estiguin nets, clars i lliures de contaminants. Tingues present que són proves i controls necessàries per assegurar el compliment de les normatives.

Cinquè pas: documentació i seguiment

Depenent del sector de l'empresa, és possible que s'hagin de documentar les accions realitzades, incloent-hi els procediments seguits en la gestió de residus: el sector de la metal·lúrgica en seria un clar exemple. Això proporcionarà una base per al seguiment i la millora contínua dels processos de neteja industrial.

Posa't en mans de professionals: les empreses de neteges tècniques i industrials

Efectivament, les empreses que operen en entorn són de gran ajuda. I és que els seus tècnics compten amb el coneixement i la formació adequats, fent possible una feina impecable...

I zero preocupacions! Si necessites una neteja industrial a la teva empresa, ens trobem la Garrotxa. A OLOT-NET comptem amb els equips, les homologacions i el personal capacitat per ajudar-te amb aquesta

labor de neteja. Contacta amb nosaltres i ens posem en marxa de seguida.