Lloguer de contenidors de residus per a tot tipus enderrocs, llots i cartró

El lloguer de contenidors de residus és un servei especialitzat que fan certes empreses del sector. Permet a les indústries, als comerços o als habitatges particulars tractar correctament material de rebuig divers: enderrocs, llots, cartró, fusta, etc. En aquesta ocasió, volem informar-te sobre el tema: les qüestions principals que has de saber si el que necessites és un d'aquests contenidors.

Revisa amb nosaltres els detalls més importants que cal tenir en compte quan necessitis contractar un servei de lloguer de contenidors de residus.

Necessites un servei de lloguer de contenidors de residus en certes situacions

És ben probable que, si estàs llegint el nostre article, ja hagis generat un residu que hagis de gestionar. Això vol dir que busques el lloguer de contenidors de residus per a un material en concret… Però si no és així, et resultarà interessant conèixer els materials principals que necessiten ser gestionats d'aquesta manera. T'avancem que, en alguns casos, té molt a veure amb la quantitat.

Per a residus de poda o agrícoles

Si has generat el residu anomenat fracció vegetal netejant la teva terrassa, pots retirar aquestes escombraries a través dels serveis municipals:

  • Introduint-la en contenidor municipal, de color marró.
  • Omplint les borses que posa a la teva disposició el servei municipal porta a porta.

Això no obstant, si la teva fracció vegetal s'ha generat podant o reformant un jardí, la quantitat de residu orgànic serà considerable; necessitareu llogar un contenidor per a la vostra gestió i trasllat a una planta especialitzada.

Per enderrocs

Construir, reformar o demolir una obra genera una quantitat molt important i variada de residus. Per això, la correcta recollida de runes es realitza mitjançant contenidors de diferents mides, que permeten el seu emmagatzematge i posterior transport de manera segura.

És fonamental que tinguis en compte classificar-les restes de runa en categories:

  1. Fustes i conglomerats.
  2. Plàstics, taps, envasos, etc.
  3. Metalls diversos.
  4. Graveta, roques i sorra.

D'aquesta manera facilitaràs el tractament i reciclatge posteriors. I és que aquesta classificació permet aprofitar els materials reciclables i reduir la quantitat de residus enviats a abocadors.

En el nostre cas, a Catalunya, la gestió de residus es regula a través de l'Agència de Residus de Catalunya. És l'autoritat competent per a la gestió i l'aprofitament de tots els materials en general, i també de les deixalles perilloses.

Contenidors per recollir sorres, llots o residus de fosses sèptiques

La gestió i el trasllat de residus de llots, greixos i altres deixalles requereix l'ús de cubes o dipòsits especialitzats. Per aquest motiu, és fonamental que encarreguis la seva manipulació a professionals, per garantir-ne el tractament correcte.

Els dipòsits o contenidors específics permeten la recollida segura d'aquestes deixalles, evitant vessaments i contaminació. En aquest sentit, i com a experts en transport de residus, et recomanem un servei integral:

  1. Identificació de la naturalesa del fang, greix o similar.
  2. Manipulació daquests residus amb equips homologats.
  3. Neteja i buidat, comptant amb camions cisterna especialitzats en el transport de residus.

Confia en els experts la gestió de residus

 

Els equips especialitzats daquestes empreses sencarreguen daquestes tasques, dacord amb les normatives. Compten amb els permisos, autoritzacions i homologacions necessaris; això garanteix fer-ho correctament, sense riscos… I sense preocupacions.

Necessites llogar contenidors de residus, un especialista en manteniment de canonades o en neteja de fosses sèptiques? Som OLOT-NET, ens trobem a la Garrotxa i ens posarem en marxa de seguida per ajudar-te amb la gestió dels teus residus.