SERVEIS

NETEGES D’ALTA I MÀXIMA PRESSIÓ

Disposem d’equips d’alta pressió per al desembossament i neteja de sifons, arquetes, baixants de canals, dipòsits de gasoil, fosses sèptiques,...

El fet de disposar de boquilles de diferents capacitats ens permet desembossar tot tipus de canonades (rentadores, aigüeres, vàters, càmeres de refrigeració, canals, piscines, embornals, ...). Neteja de col·lectors amb equip de pressió, tallaarrels ...

Neteges de màxima pressió: calderes, intercanviadors, etc...