GESTIÓ DE RESIDUS

OLOT-NET ofereix el servei de gestió de residus no especials.

A través de la nostra pròpia Planta de Biogàs, amb codi E-1305-12 podem gestionar llots procedents de les indústries agroalimentàries, i contribuir així a la gestió sostenible dels mateixos.